Hỏi đáp
[?] Cửa hàng ta trả góp phải trả trước bao nhiêu % giá trị sản phẩm ah?
Đặt câu hỏi